====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 4: פאַר זיך


4.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: מאָנטיק, דעם 27סטן מערץ, 1911

4.1.1 טאָג-פּלאַן


4.2 נײַע ענערגיע


4.3 שטאָט-פּלאַן


4.4 לימודים – I – די וועלט ביז 1911


4.5 פראַגמענט פון דעם ליד "ערגעץ ווײַט" - פון ה. לייוויק


4.5 פּאַנגייע – PANGAEA


4.6 קולטור

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל