====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. זומער 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 5: לויפערס


5.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: דינסטיק, דעם 28סטן מערץ, 1911

5.1.1 טאָג-פּלאַן


5.2 פראַגמענט פון דעם ליד "אַלע מענטשן זײַנען ברידער" - פון י.ל. פּרץ

5.2 טרײַענגל-פּלאַץ


5.3 פראַגמענט פון דעם ליד "מיטן העמערל קלאַפ, קלאַפּ, קלאַפּ" - אומבאַקאַנט

5.3 מיטן העמערל קלאַפ, קלאַפּ, קלאַפּ


5.4 פראַגמענט פון דעם ליד "וויסנשאַפט און וויסנקראַפט" - פון ל. באָטוויניק

5.4 לימודים – II – וויסנשאַפט און וויסנקראַפט


5.5 פראַגמענט פון דעם ליד "די באַלאַדע פונעם זעלנער אויפן טויטנבעט" - פון מ.-מ. שאַפיר

5.5 לימודים – III – די וועלט פון 1911 ביז 1918


5.6 פראַגמענט פון דעם ליד "די גרינע קוזינע" - פון י. לייזעראָוויטש

5.6 ווער איז העניע (פייגע-הינדע) גאָלדבערג?

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל