====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 6: וואָס יאָ, און וואָס ניט


6.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: מיטוואָך, דעם 29סטן מערץ, 1911

6.1.1 טאָג-פּלאַן


6.2 פראַגמענט פון דעם "מאַרש ליד" - פון יצחק קאַצענעלנסאָן (מוזיק: ישׂראל גלאַטשטיין)

6.2 פרי שטיק


6.3 פראַגמענט פון דעם ליד "ר' מאָטעניו" - פון אהרון צייטלין (מוזיק: שמואל בוגאַטש

6.3 דער צווייטער אויפברויז


6.4 פראַגמענט פון דעם ליד "רייזעלע" - פון מרדכי געבירטיג (ווערטער און מוזיק)

6.4 לימודים – III – תּורה און גוטע מידות


6.5 פראַגמענט פון דעם ליד "בעלז" - פון י. דזשייקאָבס (מוזיק: אָלשאַנעצקי)

6.5 לימודים – III – די וועלט פון 1918 ביז 1932


6.6 פראַגמענט פון דעם ליד "אין ראָד אַרײַן" - אומבאַקאַנט

6.6 טאַנץ אַ ביסעלע מיט מיר

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל