====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 7: תּנאים (ראש חודש ניסן)


7.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: דאָנערשטיק, דעם 30סטן מערץ, 1911

7.1.1 טאָג-פּלאַן


7.2 פראַגמענט פון דעם ליד "יאָמע, יאָמע" - פאָלקסליד

7.2 אַ "גוירל"דיקער טאָג


7.3 פראַגמענט פון דעם ליד "יוגנט הימן" - פון שמערקע קאַטשערגינסקי (מוזיק: בתיה רובין

7.3 אַ ייִדישע היים


7.4 פראַגמענט פון דעם ליד "מחותּנתטע מײַנע" - פאָלקסליד

7.4 איינער פאַר אַל, און אַלע פאַר איין


7.5 פראַגמענט פון דעם ליד "שטילער, שטילער" - פון שמערקע קאַטשערגינסקי  (מוזיק: א. וואָלקאָוויצקי)

7.5 לימודים – IV – די וועלט פון 1932 ביז 1948 (אומקום און אויפֿקום)


7.6 פראַגמענט פון דעם ליד "בלומען" - משה בראָדערזאָן (מוזיק: ישׂראל גלאַדסטאָן)

7.6 תּנאים (ראש חודש ניסן)

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל