====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 8: שבת זאָל זײַן (צוגרײטונגען)


8.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: פרײַטיק, דעם 31סטן מערץ, 1911

8.1.1 טאָג-פּלאַן


8.2 פראַגמענט פון דעם ליד "לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל" פאָלקסליד

8.2 וואָס קאָכט זיך?


8.3 פראַגמענט פון דעם ליד "דרך ירושלים" - פון לייבל באָטוויניק (מוזיק: סענדער באָטוויניק

8.3 לימודים – V – די וועלט פון 1948 ביז ...


8.4 פראַגמענט פון דעם ליד "כ'וויל ניט אַזאַ חתן" - פאָלקסליד

8.4 שווער צו באַשליסן


8.5 פראַגמענט פון דעם ליד "אַ חזנדל אויף שבת"פאָלקסליד

8.5 אַ חזנדל אויף שבת


8.6 פראַגמענט פון דעם ליד "פרײַטיק אויף דער נאַכט" - ווערטער און מוזיק: נחום שטערנהיים

8.6 עונג שבת

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל