====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 9: אויפרוף [שבת]


9.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: שבת, דעם 1טן אַפּריל, 1911

9.1.1 טאָג-פּלאַן


9.2 פראַגמענט פון דעם ליד "שבת זאָל זײַן" פאָלקסליד

9.2 שחרית און קידוש


9.3 פראַגמענט פון דעם ליד "שבת ליד" - פון דוד באָטוויניק

9.3 שבת רו


9.4 פראַגמענט פון דעם ליד "מיין נישט" - פון י.ל. פּרץ

9.4 שבת אומרו


9.5 פראַגמענט פון דעם ליד "געקומען איז די צײַט"פון אברהם גאָלדפאַדען

9.5 טבילה הײסט באַנײַאונג

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל