====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 10: מאַן און פרויען [זונטיק חתונה]


10.1 פראַגמענט פון דעם ליד "איציק האָט חתונה געהאַט" פאָלקסליד

10.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: זונטיק, דעם 2טן אַפּריל, 1911

10.1.1 טאָג-פּלאַן


10.2 פראַגמענט פון דעם ליד "טומבאַלאַלאַיקאַ" פאָלקסליד

10.2 אין זיך: גײַסטישע צוגרייטונג


10.3 פראַגמענט פון דעם ליד "אַ חתונה אין שטעטל" - פון דעם טעאַטער שפּיל

10.3 אַ חתונה אין שטעטל


10.4 פראַגמענט פון דעם ליד "אַ כּשר-טאַנץ" - פון לייב ניידוס

10.4 שׂמחה


10.5 פראַגמענט פון דעם ליד "עפנט דעם טויער"פון אברהם גאָלדפאַדען

10.5 אַרום דער וועלט אין 130 מינוט מיט 25 כּלהס און 2 מיידן
הערה: די ווײַטערדיקע טיילן פון דעם קאַפּיטל באַשטייען פון קורצע באַשרײַבונגען
פון דער חתונה שׂמחה, און אַ תּמצית פון דאָס וואָס קומט פאָר
מיט יעדער מיידל אויף איר האָניק-ר
ײַזע.
די פאָלגנדיקע אונטערקאַפּיטלעך זײַנען לרוב אײַנגעטיילט לויט די מיידלעך פון יעדן הויז. 

10.5.1 די מיידלעך #3-#6 פון דער גרינער הויז

10.5.5 די מיידלעך #7-#12 פון דער רויטער הויז

10.5.10 די מיידלעך #13-#18 פון דער בלאָער הויז

10.5.16 די מיידלעך #19-#24 פון דער געלער הויז

10.5.21 די מיידלעך #25-#29 פון דער ברוינער הויז

10.5.26 די איבעריקע מיידלעך #1, #2, #8, #21

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל