====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 10

10.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
- זונטיק, דעם 2טן אַפּריל, 1911

"הײַנט איז פֿאָרגעקומען די חתונה פֿײַערונג. עס איז געװען אַ פֿרײלעכע אונטערנעמונג מיט גוטע מאכלים, מוזיק און טאַנצן, און אַ סך סורפּריזן. דאָס איז געװען אַ גרױסע שׂמחה, סײַ פֿאַר די מײדלעך און סײַ פֿאַרן ייִדישן פֿאָלק, – און איך האָב אױך הנאָה געהאַט... אַפֿילו בעת דעם אינצידענט מיט פֿײגע-הינדען ..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 10.1.1 דעם טאָג-פּלאַן

 פאָרויס צו: 10.2 אין זיך: גײַסטישע צוגרייטונג

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 10

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל