====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 10

10.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
06:30-06:00 אויפֿשטיין [ווער עס וויל אין דער שעה - אָדער שפּעטער]
07:30-06:30 פֿיזישע געניטונגען און זעלבסט-שוץ [ווער עס וויל]
08:30-07:30 דאַוונען [ווער עס וויל] (פּאַסטעך פֿאַר זיך)
17:00-08:30 פֿאַרווײַלונג, שווימען, שפּאַצירן, אָפּרו, חשבון הנפש...
19:00-17:00 צוגרייטונגען צו דער חתונה
21:00-19:00 פֿײַערלעכע חתונה צערימאָניע, אָוונט-ברויט און טאַנצן
00:00-21:00 המשך, חתונה שׂמחה + ערשטע וואַך
03:00-00:00 המשך, חתונה שׂמחה + צווייטע וואַך
06:00-03:00 המשך, חתונה שׂמחה + דריטע וואַך

ך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 10.2 אין זיך: גײַסטישע צוגרייטונג

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 10

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל