====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 10

פראַגמענט פון דעם ליד:
עפנט דעם טויער
- פון 
קאַדיע מאָלאָדאָווסקי

"... 

עפנט דעם טויער, עפנט אים ברייט, 

עס גייט דאָ אַדורך אַ גאָלדענע קייט, 

דער זיידע, יאַם-טשי-די-באַם, 

די באָבע, יאַם-טשי-די-באַם, 

דער פעטער, יאַם-טשי-די-באַם, 

די מומע, יאַם-טשי-די-באַם, 

חתן-כּלה אין מיטן – אויף אַ גאָלדענעם שליטן

..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל