====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 10

10.5 אַרום דער וועלט אין 130 מינוט מיט 25 כּלהס און 2 מיידן

(10.5.26 די איבעריקע מיידלעך #1, #2, #8, #21)

צוריק צו: 10.4 שֹמחה

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 10

************************************

פראַגמענט פונעם ליד "עפנט דעם טויער"

********

עס ווערן דאָ באַשריבן די פּאַסירונגען בעת די טענץ און דעם התבודדות מיטן פּאַסטעך פאַר די איבעריקע מיידן - די וואָס האָבן ניט חתונה געהאַט, אָדער וואָס זײַנען ניט אַרויס אויף דער האָניק-רײַזע: חנה נױמאַן [#1]מינדל אײדלשטײן [#2]מלכּה געגערמאַן [#8]און ליבע סאָבאָל [#21].

==========

10.5.26 די איבעריקע

דער פּאַסטעך נעמט איצט חנה נױמאַן [#1] צוזאַמען מיט מלכּה געגערמאַן [#8] אין זײַן געצעלט אַרײַן. היות װי זײ זײַנען נאָך צו יונג, האָבן זײ בײַ דער געלעגנהײט ניט חתונה. ער האָט אָבער, פֿריִער, געהאַט אָפּגערעדט מיט זײ, און בײדע זײַנען מסכּים געװען מיט אים מיטצוגײן. ער נעמט זײ מיט זיך, אױף אַ ספּעציעלער שליחות.

װען זײ קומען צוריק, פֿאַרשטײען די אַרומיקע, אַז די צװײ ייִנגסטע מײדלעך זײַנען אַרומגעפֿירט געװאָרן פֿונעם פּאַסטעך כּדי אײַנצוקױפֿן פֿאַר זיך, און פֿאַר די צװײ שװאַנגערע פֿרױען (מינדל אײדלשטײן [#2] און ליבע סאָבאָל [#21]). זײ ברענגען פֿאַר זײ קלײדער, און אױך קינדער קלײדער און צאַצקעס, און נױטיקע זאַכן פֿאַרן אױפֿהאָדעװען עופהלעך, װי למשל, פֿלעשער, װינדעלעך,...און נאָך.

די מײדן װאָס דאַרפֿן פֿאַרבײַטן די װאַך גײען באַלד צו, צו זײערע פּאָסטנס. די װאָס דאַרפֿן שפּעטער שטײן אױף דער װאַך, גײען כאַפּן אַ דרימל. די אַנדערע מײדן טאַנצן און פֿרײען זיך װײַטער, ביז אין די גאָר פֿריִע פֿרימאָרגן שעהן.

  *************************************************

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

צוריק צו: 10.4 שֹמחה

10.5.4-10.5.1 די מיידלעך #4-#6 פון דער גרינער הויז

10.5.9-10.5.5 די מיידלעך #7-#12 פון דער רויטער הויז

10.5.15-10.5.10 די מיידלעך #13-#18 פון דער בלויער הויז

10.5.20-10.5.16 די מיידלעך #19-#24 פון דער געלער הויז

10.5.25-10.5.21 די מיידלעך #25-#29 פון דער ברוינער הויז

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 10

 = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל