====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

טייל ג':  די ערשטע טעג ...

אַ וואָרט פונעם צוזאַמענשטעלער:

 

דער דריטער טייל, "ג – ערשטע טעג" שטעלט פאָר נאָך עטלעכע קאַפּיטלען וואָס שילדערן אינטערעסאַנטע און אויך קאָנסעקווענציאַלע עפּיסאָדן אין דעם לעבן פון די ניצול-געוואָרענע פון דעם טראַגישן ניו-יאָרקער טרײַענגל פאַבריק פײַער פון 1911. דאָ וועט איר זיך באַקענען מיט ווי זיי פאַרמעסטן זיך מיט דער נײַער ווירקלעכקייט, און גלײַכצײַטיק, מיט די נײַע פאַראַנטוואָרטלעכקייטן וואָס ווערן אַרויפגעלייגט אויף זיי אין זייער נײַעם לעבן. די דאָזיקע אויסצוגן פונעם טאָג-בוך זײַנען שוין מערער אויסגעשפּרייט, און קומען פאָר במשך פון אַ לענגערער תּקופה. די אין-דער-צווישן טעג זײַנען געווען ווייניקער פּיקאַנט, גיב איך זיי דאָ ניט אָן.

 
[– ל.ב. ]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל