====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2012. ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

טייל ה': נאָכוואָרט און נאָך מאַטעריאַלן 

אַ וואָרט פונעם צוזאַמענשטעלער: 

אין דעם פינפטן טייל, "ה –נאָכוואָרט און נאָך מאַטעריאַלן" געפינט זיך דעם נאָכוואָרט פון דער אַרבעט וועגן מײַן אויספאָרשן און צוגרייטן די מאַטעריאַלן פונעם טאָג-בוך און די צוגרייטונגען צום פאַרעפנטלעכן.

דאָ זײַנען אויך פאַראַן פאַרבינדפּונקטן צו פאַרשיידענע מאַטעריאַלן פון דעם טאָג-בוך, אָדער וואָס האָבן צו טאָן מיט דעם טאָג-בוך (למשל די רשימה פון די פרויען מיט קורצע אויטאָ-ביאָגראַפיעס זייערע). 

[– ל.ב. ]

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל