====================================================================

צו טאָוול זײַט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

בדף זה תמצאו תקציר של כל מה שהתרחש עד כאן
- ועד לפני כל פרק

This webpage contains a running synopsis of what has occurred until this point - and before each chapter
דאָס וועבזײַטל אַנטהאַלט אַ תּמצית פון אַלץ וואָס איז פאָרגעקומען ביז אַהער - פאַר יעדן קאַפּיטל

הקדמה

  1. אני מספר איך היומן והחומר הנלווה הגיעו לידיים שלי. נא לעיין במצגת הקצרה:
  2. אני מתאר את תחושותי ומעביר הערות לגבי החומר שביומן.

לבינתיים אין תירגומים נוספים בעברית

 

Introduction

1. I recount how the diary and accompanying material came to be in my possession. See the following short presentation:

2. I describe my feelings and reservations and pass on observations and comments regarding the material in the diary.

For the moment, there are no further translations in English

 

אַרײַנפיר

  1. איך גיב דאָ איבער, ווי אַזוי דאָס טאָג-בוך מיט די מאַטעריאַלן זײַנען אַרײַן צו מיר אין די הענט. זעט:
  2. איך גיב דאָ איבער מײַנע באַוואָרענישן און הערות וועגן די מאַטעריאַלן. זעט:

אויב איר ווילט וויסן וואָס סע געשעט ווײַטער, טאָ לייענט: 

קאַפּיטל 01: פײַער

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל