====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

–  לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

“Fear is the main source of superstition,
and one of the main sources of cruelty.
To conquer fear is the beginning of wisdom” – Bertrand Russell (1872-1970)

 

"פּחד איז דער הויפּט קוואַל פון אויבערגלויבן,
און איינע פון די הויפּט קוואַלן פון אכזריות.

איבערצוקומען פּחד איז דער אָנהייב פון שׂכל
" – בערטראַנד ראַסל (1872-1970)

"פּחד הוא המקור העיקרי של אמונה טפלה,
ואחד המקורות של האכזריות

להתגבר על הפּחד זו התחלת השׂכל" – ברטרנד רסל (1872-1970) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
תמצית אויף יידיש
תקציר בעברית | ENGLISH SUMMARY
******************************************************

דו האָסט ערשט געראַטעוועט 29 פרויען.י
י— טאָ וואָס וועסטו טאָן מיט זיי איצט?י

כרגע הצלת 29 נשים.י
י— אז מה תעשה איתן עכשיו?י

יYou just saved 29 women.י
י– So what are you going to do with them now?י

**********************************************************************************

[English follows Hebrew]

[עברית אחרי היידיש]

* נײַ אויפן וועב: בוך #1 אין דער סעריע "מער קיין פּחד ניט"  *

1- דער פּאַסטעך    (זײַן טאָג-בוך)

* באַלד 100 יאָר וואַרט עס צו ווערן פאַרעפנטלעכט

* כּמעט 5 יאָר (500 שעה) האָט געדויערט דאָס צוצוגרייטן

* איצט מעגט איר אַלץ וויסן ...

צום ערשטן מאָל, ווערט אַנטפּלעקט פאַר דער ביז איצט ניט-וויסנדיקער וועלט דעם טאָג-בוך פון דעם מאַן וואָס האָט אַרויסגעראַטעוועט 29 פרויען פון דעם זיכערן טויט פון דעם שרעקלעכן טרײַענגל פײַער פון דעם 25סטן מערץ, 1911, אין ניו-יאָרק, און ווי אַזוי ער האָט זיי באַגײַסטערט און געגעבן אַ נײַעם לעבן. דאָס איז דער טאָג-בוך פון דעם מאַן וואָס פון דעמאָלט אָן איז באַקאַנט געוואָרן פאַר זײַנע נאָענטע און פרײַנט מיטן טיטל "דער פּאַסטעך".

לייענט וועגן אים און די געראַטעוועטע

דאָס איז זייער מעשׂה

יעדן חודש וועלן מיר אײַך פאָרשטעלן נײַע קאַפּיטלעך פון דער אויסטערלישער געשיכטע וואָס סע אַנטפּלעקט דעם טאָג-בוך. די פּרקים וועלן ווערן פאַרעפנטלעכט לויט דעם פּלאַן אויף דעם תּוכן וועבזײַטל:

http://www.leyblsvelt.co.il/mkp-I-tovkhn.html

** צוזאַמען מיט די קאַפּיטלען פון דעם טאָג-בוך וועלן אויך דערשײַנען – פון צײַט-צו-צײַט – צוגאָב מאַטעריאַלן וואָס האָבן אַ שייכות צו די פּאַסירונגען און צו די העלדן וואָס ווערן דאָרט דערמאָנט.

** גלײַכצײַטיק וועלן מיר באַזונדער אָנגעבן קורצע אויסצוגן פון דעם טאָג-בוך
(אָדער באַשרײַבונגען פון די קאַפּיטלען) אויף ייִדיש, אויף ענגליש, און אויף עברית

** פון צײַט-צו-צײַט וועלן אויך זײַן סורפּריזן וואָס מיר קענען אײַך איצט ניט אויסזאָגן וואָס זיי וועלן זײַן.

מיט די וואַרעמסטע ייִדיש-גרוסן
פאַר אַ בעסערער און שענערער וועלט, 

לייבל באָטוויניק,
צוזאַמענשטעל און באַאַרבעטונג פונעם טאָג-בוך, און וועבמײַסטער

תמצית אויף יידיש

***************************************************************************

*  חדש, ביידיש, באינטרנט: ספר #1 בסריה "ללא עוד פּחד"  *

ללא עוד פחד:

1- הרועה (יומנו) – ביידיש

 * כמעט 100 שנה מחכה לצאת לאור

* כמעט 5 שנים (500 שעות) להיכתב

 * עכשיו הכל יכול להתגלות

לראשונה, לידיעת העולם, יומנו של האדם שהציל 29 נשים ממות בטוח,מהשריפה הזוועתי "טרײַענגל פײַער", ב25 במרץ 1911, בניו-יורק, ואיך הוא עורר בהן השראה ונתן להן חיים חדשים. זהו יומנו של האדם שמאז נודע בקרב חבריו וקרוביו בתור "הרועה".

 

קרא עליו ועל אלו שהציל !!

זה הסיפור שלהם.

 

כל חודש, נפרסם פרקים חדשים שהותאמו ממעשייה הפנטסטית שהתגלתה ביומן. אפשר לראות לוח הזמנים ויתר פרסום הפרקים, בכתובת:
[
http://www.leyblsvelt.co.il/mkp-I-toykhn.html]

 

** בנוסף לפרקי היומן, יפורסמו, מעת לעת, חומרים נוספים שקשורים לאירועים ולדמויות.
** בו זמנית, נציג קטעים מהיומן (או תקצירים של הפרקים) ביידיש, אנגלית, ועברית.

** במפתיע, מעת לעת, יפורסמו קטעים שכרגע לא ניתן לגלות.

 

עם המשאלות החמות ביותר,

בשביל עולם יפה וטוב יותר,

לייבל באָטוויניק

המעמד, התואם של היומן, ומנהל האתר.

תקציר בעברית

*****************************************************************************************

* New, in Yiddish, on the Web: Book #1 in the series "No More Fear" *

Mer Keyn Pakhed Nit: 1-der pastekh (zayn tog-bukh)

NO MORE FEAR:
 
1-The Shepherd (His Diary) – In YIDDISH

- Almost 100 years waiting to be made public

- Almost 5 years (500 hours) to prepare

 - Now it can all be revealed …

 

For the first time, revealed to the world, the diary of the man who rescued 29 women from a sure death, from the horrific Triangle Fire of the 25th of March 1911, in NY, and how he inspired them and gave them a new lifeThis is the diary of the man who would from then on be known 

to his friends and close ones, as “Der Pastekh” [="The Shepherd"]. 

 

Read about him and those he rescued !!

This is their story !!

 

Every month, we will publish new chapters that have been adapted from the fantastic tale that is revealed in the diary, as seen in the contents page:

 http://www.leyblsvelt.co.il/mkp-I-toykhn.html

 

** In addition to the chapters of the diary, additional materials that are related to the events and characters will be published periodically.

** Simultaneously, we will present short excerpts of the diary 
(or summaries of the chapters) in Yiddish, English, and Hebrew.

** From time-to-time surprise content will be presented
that cannot be divulged at this moment.

With the warmest of Yiddish-wishes
for a better and more beautiful world,

Leybl Botwinik, 

Arranger of the adapted diary, and Webmaster

ENGLISH SUMMARY
*******************************************************************************
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל