====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

וואָס איז נײַ?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

דאָ ווערן אָנגעגעבן די נײַסטע אינפאָרמאַציעס און פאַרבינדפּונקטן,
אַרײַנגערעכנט די דאַטעס פון ווען מע האָט זיי אַרויפגעלייגט אויפן וועבלאַץ

 =======================================================


06-מער-2012 פארעפנטלעכט תמצית פון קאַפּיטל 10 און דעם נאָכוואָרט פון 2007
18-פעב-2012 פאַרריכט פאַרבינדפּונקט טעקסטן פאַר אונטערקאַפּיטלעך פון קאַפּיטל 10:מאַן און פרויען (זונטיק-חתונה)
05-פעב-2012 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 10:מאַן און פרויען (זונטיק-חתונה)
16-יאַנ-2012 אַרויפגעשטעלט ביאָגראַפישע אינפאָ פון מיידן 25-29. זע, אָדער דורך דעם פאָן, אָדער דורך רשימה פון געראַטעוועטע מיידן
02-יאַנ-2012 אַרויפגעשטעלט ביאָגראַפישע אינפאָ פון מיידן 19-24. זע, אָדער דורך דעם פאָן, אָדער דורך רשימה פון געראַטעוועטע מיידן
02-יאַנ-2012 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 9: אויפרוף (שבת)
03-דעצ-2011 אַרויפגעשטעלט ביאָגראַפישע אינפאָ פון מיידן 7-18. זע, אָדער דורך דעם פאָן, אָדער דורך רשימה פון געראַטעוועטע מיידן
03-דעצ-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 8: שבת זאָל זײַן (צוגרייטונגען)
03-נאָוו-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 7:תּנאים (ראש חודש ניסן) 
01-אָקט-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 6: וואָס יאָ און וואָס ניט 
05-יולי-2011 אַרויפגעשטעלט ביאָגראַפישע אינפאָ פון מיידן 1-6. זע, אָדער דורך דעם פאָן, אָדער דורך רשימה פון געראַטעוועטע מיידן
01-יולי-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 5: לויפערס 
06-יוני-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 4: פאַר זיך און אויך רשימה פון געראַטעוועטע מיידן
03-מאי-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 3: בראשית אין מיטן
29-מערץ-2011. צעטיילט ביז-אהער אויף 3: יידיש - עברית - ENGLISH
27-מערץ-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 2: מער קיין פּחד ניט
24-מערץ-2011 צוגעגרייט און לאַנצירט קאַפּיטל 1: פײַער
28-פעב-2011. דערגאַנצט און פאַרבונדן אַלע שײַכעדיקע וועבזײַטן וואָס זײַנען גרייט - דער עיקר דעם הויפטזײַטל
23-פעב-2011. דערגאַנצט 3 שפּראַכיקן אָנאָנס
13-פעב-2011. אַרײַנגעגעבן און פאַרבונדן מאַטעריאַל פאַר הערות און באַוואָרענישן זײַטל + 3 נײַע זײַטלען פון די 5 הויפּט טיילן פון דעם בוך
10-פעב-2011. אַרײַנגעגעבן און פאַרבונדן מאַטעריאַל פאַר פולער הקדמה זײַטל + אַרײַנגעגעבן דאַטעס מיט פאַרבינדפּונקטן אינעם תּוכן זײַטל
09-פעב-2011. אַרײַנגעגעבן און פאַרבונדן מאַטעריאַל פאַר קורצער הקדמה זײַטל
07-פעב-2011. איבערגעמאַכט קעפּל אויף אַלע וועבזײַטלען (אַחוץ פאַרן טאָוול זײַטל)
03-פעב-2011. צוגעגעבן פאָן מיט פאַרבינדפּונקט צו מיידלס וועבזײַטל.
03-פעב-2011. באַאַרבעט זײַטן. געשאַפן אַנאָנס, הקדמה-קורץ און -פול, הערות, פאַרבינדפּונקטן זײַטן
01/02-פעב-2011. פאַרביטן טאָוול בילד. פאַרבונדן טאָוול זײַט
31-יאַנ-2011. באַאַרבעט זײַטן. געשאַפן טאָוול זײַטן
30-יאַנ-2011. אָנגעהויבן צונויפשטעלן און אַרײַנגעבן אינפאָרמאַציעס און אַקטיווירן פאַרבינדפּונקטן אויף די פאַרשידענע שײַכותדיקע וועבזײַטן.

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל