====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2012. ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
שלום, איך הייס
נחמה ראָזענצווײַג (#20)
דאָס איז מ
ײַן וועבזײַטל

1. אַלגעמיינע אינפאָרמאַציעס און געזונט

#

טעמע

אויפקלערונג אָדער ברירה

1.

נאָמען

נחמה ראָזענצווײַג

2.

נומער

20

3.

געבוירן דאַטע

25סטן מערץ, 1890

4.

וואו געבוירן

גראָדנע, ווײַסרוסלאַנד

5.

וואו געלעבט

קליינעם דאָרפס-שטעטל לעבן גראָדנע ביז 1907, נאָך דעם אין ניו-יאָרק

6.

הויך

1.62

7.

וואָג

75 קילאָ

8.

קאָליר אויגן

ברוין

9.

קאָליר האָר

שוואַרצע

10.

געקרײַזלטע / גלײַכע האָר

גלײַכע האָר

2. קענטשאַפטן און פעיקייטן

#

טעמע

אויפקלערונג אָדער ברירה

1.

שווימען

יע

2.

ספּאָרט

ניין

3.

מוזיק

ניין

4.

קונסט

ניין

5.

טאַנץ

ניין

6.

טעאַטער

ניין

7.

פּרעסע

ניין

8.

פּאָעזיע

ניין

9.

פּראָזע

ניין

10.

קאָכן

זייער גוט

11.

אַגריקולטור

ניין

12.

חיות

ניין

13.

שפּראַך - 1

ייִדיש – גאַנץ גוט.

14.

שפּראַך - 2

ענגליש – גענוג אויף צו לייענען אָבער ניט אויף צו שרײַבן.

3. משפּחה פּרטים

#

טעמע

אויפקלערונג אָדער ברירה

1.

דערצייל וועגן טאַטן און זײַן משפּחה

דער טאַטע אַרבעט מיט אַ װאַלד-סוחר. ער פֿלעג טאָן די שװערע אַרבעט פֿון אָפּהאַקן, שנײַדן, שלעפּן האָלץ – דאָס װאָס סע האָט געפֿאָדערט דער באַלעבאָס. אײן טאָג, אָבער, האָט ער זיך צופֿיל אָנגעשטרענגט און עפּעס אױסגעדרײט אין רוקן. זינט דעמאָלט – שױן העכער 10 יאָר, טוט ער ניט קײן שװערע פֿיזישע אַרבעט. ער האָט, דאַקעגן אָנגעשטעלט אַ פּאָר פּױערים, און פֿירט אָן מיט זײ, זײ זאָלן אױספֿירן דעם באַלעבאָסעס באַפֿעלן.

----------                

פעטערס: 5  

מומעס: 3

קוזינס: 30

2.

דערצייל וועגן מאַמען און איר משפּחה

די מאַמע אַרבעט ניט, נאָר פֿירט אָן מיטן שטוב (קאָכן, װאַשן, און אַזױ װײַטער). זי איז די עלטסטע פֿון אירע ברידער און שװעסטערס.

----------

פעטערס: 3

מומעס: 2

קוזינס: 11

3.

דערצייל וועגן ברידער און שוועסטער און זייערע משפּחות

ברידער און שוועסטער: איך האָב סײַ עלטערע און סײַ ייִנגערע ברידער און  שוועסטערס.

4.

דערצייל וועגן אייגענער משפּחה

מאַן:  איך טראַכט נאָך ניט וועגן חתונה האָבן.

4. פּערזענלעכס

#

טעמע

אויפקלערונג אדער ברירה

1.

האָט ליב/פײַנט

איך האָב פֿײַנט ליגנס און ליגנערס. איך האָב ליב אָרנטלעכקײט – אָבער װאו געפֿינט מען אַן אָרנטלעכן מענטשן אױף דער װעלט? דאָס איז אַזױ זעלטן

2.

וועגן זיך

 

איך האָב מײַנע יונגע יאָרן אױסגעלעבט אין אַ קלײנעם שטעטל ניט װײַט פֿון גראָדנע. װען איך בין עלטער געװאָרן, האָב איך אַ שטיקל צײַט געלעבט בײַ אַ מומען און זי האָט מיר געלערנט נײען אױף אַ מאַשין און בכלל װעגן מאַכן קלײדער. שפּעטער בין איך געפֿאָרן אין אַמעריקע אָפּזוכן מײַן גליק.

3.

דערצייל וועגן צילן און חלומות

מײַן חלום איז צו לעבן אַ שטיל לעבן מיט גוטע מענטשן אַרום.

4.

וויל באַזוכן

מיר איז גוט וואו איך בין – דער עיקר עס זאָל זײַן שטיל און רואיק.

 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל