====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 8

8.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
06:30-06:00 אויפשטיין
08:00-06:30 דאַוונען און פרישטיק
13:00-08:00 צוגרייטונגען לכּבוד שבת
14:00-13:00 מיטאָג 
16:00-14:00 לימודים
קורסן: וועלט-שפראַכן און ליטעראַטור [אָפּגעלייגט]
קונסט/מוזיק  [אָפּגעלייגט], אָנשטאָט דעם, וועגן מדינת ישׂראל און וועגן דער וועלט פון 1948 ביז ...
18:30-16:00צוגרייטונגען לכּבוד שבת
19:30-18:30  ליכּט בענטשן און דאַוונען (קבלת שבת)
21:00-19:30 אָוונט-ברויט מיט קולטור-פאַרווײַלערישער עונג-שבת פּראָגראַם
00:00-21:00 המשך, קולטור-פאַרווײַלונג/ פרײַ/ שלאָפן + ערשטע וואַך
03:00-00:00 צווייטע וואַך
06:00-03:00 דריטע וואַך

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 8.2 וואָס קאָכט זיך?

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 8

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל