====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

תּוכן פון דעם וועבפּלאַץ

- די קורצע הקדמה וועגן ווי אַזוי די מאַטעריאַלן פון דעם טאָג-בוך זײַנען צו מיר דערגאַנגען
- די פולע הקדמה וועגן ווי אַזוי די מאַטעריאַלן פון דעם טאָג-בוך זײַנען צו מיר דערגאַנגען
- די הערות און באַוואָרענישן וועגן אינהאַלט פונעם טאָג-בוך און פון מ
ײַן באַאַרבעטונג

- די רשימה פון די געראַטעוועטע מיידן - פּערזענלעכע אינפאָרמאַציעס

איר קענט אויך זען אַ תּמצית פון דער הקדמה, דאָ: 

אילוסטרירטע הקדמה
עברית | ENGLISH

************************************************************************************

תּוכן פון דעם טאָג-בוך

א': פײַער (שבת נאָך מיטאָג, דעם 25סטן מערץ, 1911)

קאַפּיטל 1: פײַער (שבת)
ב': אָנהייב (מוצאי שבת, 25סטן מערץ, ביז זונטיק דעם 2טן אַפּריל 1911)
קאַפּיטל 2: מער קיין פּחד ניט (מוצאי שבת)

קאַפּיטל 3: בראשית אין מיטן (זונטיק)

קאַפּיטל 4: פאַר זיך (מאָנטיק)

קאַפּיטל 5: לויפערס (דינסטיק)

קאַפּיטל 6: וואָס יאָ, און וואָס ניט (מיטוואָך)

קאַפּיטל 7: תּנאים (דאָנערשטיק, ראש חודש ניסן)

קאַפּיטל 8: שבת זאָל זײַן (פרײַטיק צוגרײטונגען)

קאַפּיטל 9: אויפרוף (שבת)

קאַפּיטל 10: מאַן און פרויען (זונטיק-חתונה)


ג': די ערשטע טעג (--)
[ווײַטערדיקע קאַפּיטלען וועלן מירצעשעם דערשײַנען במשך פונעם יאָר
- אָבער שוין ניט רעגולער.  זעט דעם נאָכוואָרט, אונטן]


ד': וואָס ווײַטער (--)
[ווײַטערדיקע קאַפּיטלען וועלן מירצעשעם דערשײַנען במשך פונעם יאָר
- אָבער שוין ניט רעגולער.  זעט דעם נאָכוואָרט, אונטן]

ה': נאָכוואָרט און נאָך מאַטעריאַלן

נאָכוואָרט

רשימה פון פרויען און קורצע אויטאָ-ביאָגראַפיעס

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל