====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
דאָ וועט איר געפינען גאָר קורצע
 אינפאָרמאַציעס וועגן די מיידן,
און פאַרבינדפּונקטן צו זייערע וועבזײַטלען
 

די גרינע הויז

עלטער הויך וואָג רעליגיעזע נייגונג קאָמענטאַר נאָמען
[אָפּשטאַם]
#
11 1.35 40 ניט קעגן רעליגיע די ייִנגסטע - נאָך ניט קיין 12. חנה נוימאַן
[רומענישע]
1
19 1.60 59 קעגן
רעליגיע 
האָט ליב קליידער און זיך צו פּוצן
- געווען פאַרגוואַלדיגט פון עטלעכע מענער און איצט פאַרשווענגערט.
מינדל איידלשטיין
[אונגאַרישע]
2
22 1.84 95 ניט קעגן רעליגיע הויך און דיק און זייער אַ
 שטאַרקע - משפחה שמידן
גיטל גערשנזאָן
[אוקראַינישע]
3
21 1.50 55 ניט קעגן רעליגיע האָט ליב די שטוב און קינדער
- זייער געוואָלט חתונה האָבן,
אָבער געמוזט זאָרגן פאַר איר קראַנקער מאַמען און קלענערע שוועסטערלעך
שרה ברייטמאַן
[אוקראַינישע]
4
17 1.52 50 ניט קעגן רעליגיע שיינע איטאַליענישע קוזינעס
- האָט ליב די נאַטור
און צו זינגען
וועראַ בערגמאַן / וועראָניקאַ דעל-מאָנטע [איטאַליענישע] 5
25 1.51 55 ניט קעגן רעליגיע האָט ליב צו קאָכן
- וויל ווערן אַ שעף
(איז אַ גגטע)
חנה בערגמאַן / לוטשיאַנאַ דעל-מאָנטע [איטאַליענישע] (מ"ק) 6
די רויטע הויז
עלטער הויך וואָג רעליגיעזע נייגונג קאָמענטאַר נאָמען
[אָפּשטאַם]
#
18 1.45 52 ניט קעגן רעליגיע פאָטער געווען אַ מלמד
- זי וויל ווערן אַ לערערקע
חנה דיכטער
[ליטווישע (מינסק)]
7
16 1.50 45 ניט קעגן רעליגיע געחלומט פון חתונה האָבן
מיט אַ רײַכן מאַן
און האָבן אַ סך קינדער.
זי האָט אַ 3-יעריק
שוועסטערל, שׂרה.
מלכּה געגערמאַן
[רומענישע]
8
17 1.62 52 קעגן רעליגיע  זוכט חברטעס - רעדט אַ סך צילע גאָלדין
[גאַליציאַנערין]
9
20 1.48 50 קעגן רעליגיע  האָט ליב שפּראַכן, צו לייענען
און שרײַבן
- געווען אַ "לויפערין"
העניע (פייגע-הינדע) גאָלדבערג
[אוקראַינישע?]
10
23 1.47 45 קעגן רעליגיע  חתונה-געהאַטע דורך א שידוך. האָט פײַנט מענער - איר מאַן פלעגט איר שלאָגן. מאַשע לעווין
[גאַליציאַנערין]
(מ"ק)
11
19 1.93 65 ניט קעגן רעליגיע האָט מורא פאַר אַלץ
- איז זייער הויך און דאַר
חנה לעווינסאָן
[ליטווישע]
12

די בלויע הויז

עלטער הויך וואָג רעליגיעזע נייגונג קאָמענטאַר נאָמען
[אָפּשטאַם]
#
19 1.58 52 ניט קעגן רעליגיע פאָטער און ברודער שליחי-ציבור (חזנים) איידל יאַקאָבזאָן
[גאַליציאַנערין]
13
20 1.46 60 קעגן
רעליגיע 
וויל אַלץ וויסן גענוי
- שטעלט אַ סך פראַגעס.
רעדט שלעכט וועגן
נחמה ראָזענצווײַג [#20]
חנה אַלטמאַן
[גאַליציאַנערין]
14
18 1.68 70 ניט קעגן רעליגיע האָט ליב פיזישע אַרבעט.  סאָסיע טייטלבוים
[קאַווקאַזער באַרג-ייִדן]
15
20 1.75 60 קעגן
רעליגיע 
רבס טאָכטער - בונדיסטקע - "בונטעוויסטקע" - קעמפערין
פאַר פרויען רעכט
- אַקטיוו אינעם שטרײַק
פון 1909
מירל פּערלמאַן
[פּוילישע (זאַמעשטש)]
16
38 1.58 52 ניט קעגן רעליגיע האָט קיינמאָל ניט מצליח געווען
צו פאַרשווענגערן - איז גרייט צו אַדאָפּטירן
פרוי לייזער ראָזענצווײַג
/ חיה גרין
[פּוילישע]
(מ"ק)
17
22 1.43 50 ניט קעגן רעליגיע פּערפעקטע צווילינגס
- האָט ליב צו טאַנצן
- מער ערנסט פון שוועסטער
רבקה יודלמאַן
[ליטווישע]
18

די געלע הויז

עלטער הויך וואָג רעליגיעזע נייגונג קאָמענטאַר מעשה נאמען
[אָפּשטאַם]
#
22 1.43 50 קעגן
רעליגיע 
פערפעקטע צווילינגס - האָט ליב צו טאַנצן  לאה יודלמאַן
[ליטווישע]
19
21 1.62 75 ניט קעגן רעליגיע אַ פאַרשלאָפענע מויד - טוט אַלץ פּאַמעלעך אָבער פּערפעקט.
גראָבלעך. מע האָט איר
עקספּלואַטירט.
בײַ דער אַרבעט איר אויסגענוצט.  ווערט זייער געטרײַ דעם פּאַסטעך.
נחמה ראָזענצווײַג
[ליטווישע (גראָדנע, ווײַסרוסלאַנד)]
20
18 1.45 52 ניט קעגן רעליגיע ערשט ניט לאַנג חתונה געהאַט
- שוין שוואַנגער פון איר מאַן
ליבע סאָבאָל
[אוקראַינישע]
21
17 1.54 55 קעגן
רעליגיע 
איז זייער גוט אין מאַטעמאַטיק
- וויל ווערן אן אַרכיטעקטין
רייזל טשאַרנעס
[ענגלישע]
22
18 1.64 71 ניט קעגן רעליגיע דאָרפס-מיידל, משפּחה געהאַט קו, ציגעלעך, גענדז, אינדיקס,
און הינער
בלומקע זיסמאַן
[ליטווישע]
23
30 1.61 65 ניט קעגן רעליגיע אָכט יאָר אַן אלמנה.
האָט 5 קינדער
- געווען 17 ווען געהאַט
איר ערשטן קינד 
פרוי חנה שטערן / חנה זאַנד [אונגאַרישע]
(מ"ק)
24

די ברוינע הויז
עלטער הויך וואָג רעליגיעזע נייגונג קאָמענטאַר נאָמען
[אָפּשטאַם]
#
18 1.65 60 ניט קעגן רעליגיע פאָטער געווען אַ קצב חנה שעכטערמאַן
[פּוילישע]
25
17 1.50 55 קעגן
רעליגיע 
וויל לערנען מעדיצין.
געבילדעטע
זיסע ווײַנבערג
[פּוילישע]
26
21 1.53 57 קעגן
רעליגיע 
האָט ליב זינגען און טעאַטער.
קומט פון אַ רײַכער משפּחה
- געוואָלט אַליין ווערן עפּעס,
דערפאַר געאַרבעט אין
סוועטשאַפּ,
כאָטש ניט געדאַרפט.
דאָראַ וואַסערהאָלץ
[אַמעריקאַנערין]
27
27 1.49 56 קעגן
רעליגיע 
האָט ליב צו לייענען און שרײַבן פריידל ווײַצמאַן  
[טשעכישע] (מ"ק)
28
17 1.60 54 קעגן
רעליגיע 
האָט ליב טאַנצן און ספּאָרט אַקטיוויטעטן סאָניע וועכטער
[פראַנצויזישע]
29

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל